Proximas Dvärgkaniner

Emelie Persson | 070-414 40 96 | emelie.c.persson@gmail.com

Eritreakullen

Far:
Mor:
Födda:
Antal:
Kön:
Pälsar:
Färger:
Kulltema:

Proximas Migori, rb zobelsiames brun
Proximas Bellevue, rex japan blå/gul
2013-05-24
Sju ungar födda, sju blev åtta veckor
Tre hanar och fyra honor
Rex och rexbärare
Japantecknat i olika varianter
Alla ungar är döpta efter nationalparker i Eritrea

Proximas Molki

Kön:
Färg:
Färgkod:
Päls:

Hane
Svart/vit zobeljapan
amam bjb C_ Dd gg
Normalpälsad rexbärare

Proximas Sanako

Kön:
Färg:
Färgkod:
Päls:

Hane
Svart/gul japantecknad
Aam bjb C_ Dd gg
Normalpälsad rexbärare

Proximas Shilin

Kön:
Färg:
Färgkod:
Päls:

Hona
Blå/gul japantecknad
Aam bjb C_ dd gg
Normalpälsad rexbärare

Proximas Azzia

Kön:
Färg:
Färgkod:
Päls:

Hona
Svart/vit zobeljapan
amam bjb C_ Dd gg
Rex

Proximas Hara-Li

Kön:
Färg:
Färgkod:
Päls:

Hona
Svart/vit zobeljapan
amam bjb C_ Dd gg
Rex

Proximas Ganzel

Kön:
Färg:
Färgkod:
Päls:

Hane
Blå/vit zobeljapan
amam bjb C_ dd gg
Rex

Proximas Kiloma

Kön:
Färg:
Färgkod:
Päls:

Hona
? Troligtvis japantecknad blå/gul utan synliga japantecken
(Aam bjb C_ dd gg ?)
Rex