Proximas Dvärgkaniner

Emelie Persson | 070-414 40 96 | emelie.c.persson@gmail.com

Treu Blood-kullen

Far:
Mor:
Födda:
Antal:
Kön:
Pälsar:
Färger:
Om kullen:

Proximas Vincent, dvärgvädur rex SB japantecknad blå/gul
Proximas Suri, dvärgvädur SB RB zobel blå
True Blood-kullen
2012-05-02
Fyra ungar födda, fyra blev åtta veckor
Tre hanar och en hona
Satinrex, satin, rex och normalpälsad rexbärare
Här ville jag ta till vara på Suris anlag för god rexpäls och Vincents bedömt goda rexpäls och det lyckades bra. De två ungarna med rexpäls ser ut att ha fått kanonpäls!

Klicka på bilderna för att se dem i större format!

Proximas Alcide

Kön:
Färg:
Färgkod:
Päls:

Hane
Blå
Aam Bbj C_ dd gg
Rexbärande satin

Proximas Crystal

Kön:
Färg:
Färgkod:
Päls:

Hona
Japantecknad blå/zobel
amam bjb C_ dd gg
Normalpälsad rexbärare

Proximas Godric

Kön:
Färg:
Färgkod:
Päls:

Hane
Blå
Aam Bbj C_ dd gg
Satinrex

Proximas (LaFayette) heter numera Bill

Kön:
Färg:
Färgkod:
Päls:

Hane
Zobel blå
amam Bbj C_ dd gg
Rex